Hjälpmedel

Hjälpmedel kan ge förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv för personer med rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter.

Tekniker arbetar med att anpassa ett hjälpmedel

Öppettider

Hjälpmedelscentrum

Måndag - torsdag 8-16.30
Fredag 8 - 16

Alla vardagar 7-8, in- och utlämning av hjälpmedel

Signalistgatan 2
721 31 Västerås

Telefon: 021-17 30 48

e-post: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se