Smittskydd Västmanland

Smittskyddets uppgift är bland annat att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor i Västmanland. Det gör vi genom att tillämpa det regelverk som smittskyddslagen ger, vilket bland annat innebär registrering och övervakning av smittsamma sjukdomar, information och råd till smittade, sjukvårdspersonal och allmänhet. På Smittskyddsenheten arbetar en smittskyddsläkare, en biträdande smittskyddsläkare, två sjuksköterskor, en STI-samordnare och en administratör.