Smittskydd

Smittskyddet arbetar med att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor i Västmanland.

Vi tillämpar det regelverk som smittskyddslagen ger och ansvarar för registrering och övervakning av smittsamma sjukdomar samt information och råd till smittade, sjukvårdspersonal och allmänhet. 

På Enheten för smittskydd och vårdhygien arbetar en smittskyddsläkare, en biträdande smittskyddsläkare, två sjuksköterskor, en STI-samordnare och en administratör.

Anmälningsrutiner

Hiv/STI och sexuell hälsa

Smittspårning

Strama

Nyheter

Här kan du läsa nyheter och meddelanden från Smittskyddet

Sjukdomar

Här hittar du information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Du hittar alla anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar hos Folkhälsomyndigheten. 

Anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar, Folkhälsomyndigheten

TBE - fästingburen hjärninflammation

 

 

 

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad

Smittskyddsläkarföreningen ger ut informationsblad för de flesta anmälningspliktiga sjukdomar. De består av ett blad med läkarinformation och ett med patientinformation.

  1. Läkarinformationen är tänkt som en snabb "checklista" för läkare och annan vårdpersonal om bland annat handläggning, smittspårning, anmälan.
  2. Patientinformation innehåller information riktad till patient och anhöriga. Tyngdpunkten har även här lagts på råd för att förhindra smittspridning. Förslag till både allmänna råd och bindande förhållningsregler ges.

Smittskyddsbladen på Smittskyddsläkarföreningens hemsida

 

Många patientinformationsblad finns översatta till flera språk. Dessa hittar du på hemsidan för Smittskydd Stockholm. Välj patientinformationen till önskad diagnos i listan. När dokumentet öppnas, klicka på rubriken Svenska i den övre menyraden. Då visas listan över vilka språk bladet finns översatt till.

Smittskyddsbladen på Smittskydd Stockholms hemsida


Kontakt

Enheten för smittskydd och vårdhygien

Tel:
021 - 17 51 20
Epost:

Jan Smedjegård

Smittskyddsöverläkare
Tel:
021 - 17 51 21
Epost:

Marion Åhgren

Sjuksköterska
Tel:
021 - 17 31 49
Epost:

Jenny Edelborg

Sjuksköterska
Tel:
021-17 51 24
Epost:

Madeleine Åkerlind

Utvecklare
Tel:
021 - 17 65 25
Epost:

Ulrika Silfvernagel

Administratör
Tel:
021 - 17 51 20
Epost:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?