Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läkemedel

Rekommenderade läkemedel, förskrivarstöd, information om Läkemedelskommitténs och Läkemedelsenhetens arbete, och annat som gäller läkemedel.

Nyheter från Läkemedelsverket

 • Nummer 5 av Information från Läkemedelsverket ute nu

  Urinvägsinfektion är en av de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling i öppenvård. Det är även den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre patienter. Utöver detta har resistensläget förändrats. Läkemedelsverket har med anledning av detta tagit fram en ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektioner i öppenvård. Nytt är också att denna omfattar kvinnor, män och barn.
 • Restsituation för Furadantin (nitrofurantoin) 5 mg och 50 mg tabletter

  En restsituation för Furadantin 5 mg och 50 mg tabletter har uppstått. För Furadantin 5 mg beräknas den vara löst tidigast i januari 2018 och för 50 mg tidigast i februari 2018.
 • Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

  Enligt lag måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genmodifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning. Ett universitet, University College London (UCL) har sökt tillstånd från Läkemedelsverket för att...
 • Ansökan om rikslicens för Aminopyridin APL avslås

  Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Aminopyridin APL.
 • Tullbeslag pekar på stora problem med missbruk av tramadol

  Under årets första nio månader beslagtogs nästan 1,1 miljoner enheter tramadol. Det är ungefär dubbelt så många som året innan. Samtidigt som färre patienter får tramadol utskrivet ökar den olagliga nätförsäljningen. Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på den här utvecklingen.