Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

| Hälsa och vård

Tre av regionens verk­samheter är nominerade till Guld­skalpellen

ERCP-verksamheten, Ortopedklinikens elektiva enhet och Sjukvårdcens larmcentral är bland de totalt 45 nominerade till Guldskalpellen, ett pris som årligen hyllar nytänkande inom sjukvården i Sverige.

Guldskalpellen har delats ut till årets förnyare inom svensk sjukvård av tidningen Dagens medicin sedan 2006. Region Västmanland har vunnit det prestigefyllda priset en gång tidigare. 2010 vann kolorektala sektionen inom Kirurgkliniken vid Västmanlands sjukhus Guldskalpellen.

Här kan du läsa nomineringarna. Du hittar alla nominerade till Guldskalpellen hos Dagens medicin

Färre komplikationer med avancerad behandlingsmetod

Nominerad: ERCP-verksamheten Västerås, Västmanlands sjukhus Västerås

Motivering: Genom ett gediget och hårt arbete har ERCP-verksamheten i Västerås blivit en väl­fungerande enhet med utmärkta resultat och nöjda patienter. Verksamheten har utvecklats till en sam­arbets­enhet, dels inom kirurgkliniken – mellan avdelning, mottagning och endoskopienhet – dels mellan det lokala sjukhuset och universitetssjukhuset i Uppsala. 

ERCP är en avancerad undersöknings- och behandlingsmetod för patienter med komplicerad gallstenssjukdom samt patienter med tumör i pankreas/gallvägar. Framför allt 2016 har verksamheten lyckats uppnå mycket goda resultat sett till komplikationssiffror, som ligger långt under genomsnittssiffrorna i riket, i den nationella databasen Gallriks. Resultaten kvalificerar ERCP-verksamheten i Västerås till en av de bästa i landet.

Förbättringsarbetet började med ett kvalitets­arbete för att vända komplikationssiffrorna, och 2015 och 2016 infördes olika förfinade metoder för bland annat noggrann diagnostik av patienter med tumör i pankreas/gallvägar.

Flöden kapade köer på ortopedklinik

Nominerad: Ortopedens elektiva enhet, Ortopedkliniken Västmanlands sjukhus

Motivering: Ortopedkliniken har genomgått en stor förändring i verksamheten, som innebär fokus på snabba patientflöden med en bibehållen patientnöjdhet. Kliniken har även varit först i Sverige med att utveckla en app för patienterna med all tänkbar information inför operation, under vårdtillfället och även efterförloppet. 

Bakgrunden till förändringen var väntetider på upp emot sju månader, vilket gjorde att Västmanland var tvunget att skicka ett stort antal patienter för operation i andra landsting.

Den nya enheten öppnade i januari 2017. Efter nio veckor låg patientnöjdheten på ett index av 5,54 av 6 möjliga. Vårdtiderna har kortats, 83 procent av patienterna går hem redan dagen efter operation. Kliniken opererar i snitt 26 operationer/vecka och kan producera fyra knä- eller höftplastiker på en dag. Arbetsuppgifterna har delats upp så att rätt kompetens utför rätt uppgift och attityden till patienterna har förändrats så att de ses som kompetenta att ta ett eget stort ansvar för sin vård.

Larmcentral i egen regi öppnar nya möjligheter

Nominerad: Sjukvårdens larmcentral, Region Västmanland och Region Uppsala

Motivering: Sjukvårdens larmcentral innebär att sjukvårdens gräns flyttas fram till att börja med inkommet larmsamtal. Förändringen medför att en ny form av sjukvårdssystem bildas med stor påverkan på framtida sjukvård, enligt nomineringen. 
En minskad andel ambulansuppdrag har noterats i de bägge regionerna till följd av att alla larmsamtal hanteras av sjuksköterskor. Till sin hjälp har de ett specialutvecklat medicinskt beslutsstöd. Det ger både stöd för beslut samt stor mängd utdata som kan användas för kvalitetsuppföljning och forskning. 

Resultat visar på ökad precision i bedömningarna med sjuksköterskor på larmcentralen i kombination med beslutsstödet. 

Regionerna kan också följa en patients väg från larmsamtal till utskrivning vilket understödjer processarbetet. Genom analyser av data börjar Sjukvårdens larmcentral kunna förutse vilka patienter som är i behov av inläggning, hur lång vårdtid som krävs samt mortalitet. 
Möjlighet ökar att larma ut mer differentierade prehospitala resurser genom ökad medicinsk kompetens på larmcentralen. 

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor