Samverkan

Vårt uppdrag är att stödja samverkan mellan regionens hälso- och sjukvård, kommunerna samt andra aktörer i strategiska utvecklingsfrågor.