Sjukhusbiblioteket

Sjukhusbiblioteket är ett medicinskt bibliotek på Västmanlands sjukhus i Västerås. Här hittar du bland annat facklitteratur, databaser och e-tidskrifter inom hälso- och sjukvård samt ett allmänt bokbestånd med skön-, fack- och barnlitteratur.