Kompetensutveckling

Akutkliniken - Akutmottagningen Västerås och Ambulanssjukvården Västmanland - fortbildar internt och utför uppdragsutbildningar i mån av resurser.

Exempel på kurser:

 • Introduktionsutbildningar för nyanställd personal på Akutkliniken.
 • HLR - Hjärt-lungräddning lär ut tekniken för omhändertagande vid hjärtstopp.
 • S-HLR - Hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal lär ut tekniken för omhändertagande vid hjärtstopp på sjukvårdsinrättning.
 • A-HLR - Avancerad hjärt-lungräddning.
 • Livräddande första hjälp till barn lär ut omhändertagande av barn vid hjärtstopp och höga luftvägshinder.
 • TNCC (Trauma Nursing Core Course), en tredagarskurs framför allt för sjuksköterskor på akutmottagningar.
 • PHTLS (PreHospital Trauma Life Support), en tvådagarsutbildning för ambulanspersonal men även för annan personal som handhar patienter på en olycksplats t.ex. räddningstjänsten.
 • AMLS (Advanced Medical Life Support), tvådagars konceptutbildning för prehospital personal men även för sjuksköterskor på mottagningar som handlägger akut sjuka patienter samt läkare under utbildning. Mer information om AMLS-utbildningen
 • PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals), tvådagars konceptutbildning för läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar prehospitalt. Mer information om PEPP-utbildningen
 • PS (Prehospital Sjukvårdsledning), tvådagars konceptutbildning för personal inom ambulanssjukvården och annan sjukvårdspersonal som ska kunna verka i ledningsfunktion i ett skadeområde. Mer information om utbildningen Prehospital sjukvårdsledning
 • Akutkliniken arrangerar också utbildningar internt med föreläsare från sjukhusens olika verksamheter.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?