Vårdhygien

Vårdhygien arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/brukare och vårdpersonal. Målet med verksamheten är att förhindra smittspridning inom vården så att de vårdrelaterade infektionerna blir så få som möjligt.