Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rätt kompetens

Kompetensförsörjning handlar om att matcha företagens behov av kompetens, med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning.

Region Västmanland har som uppdrag att skapa en arena för samverkan, där länets kommuner och utbildningsanordnare stimuleras till att utveckla sina verksamheter på bästa sätt.

Kompetensförsörjning

För att hjälpa länets näringsliv tar vi fram rapporter, faktablad och statistik över behoven av kunskap och kompetens på kort och på lång sikt. Tillsammans med berörda aktörer inom länet undersöker vi efterfrågan och brister i kunskaps- och kompetensförsörjningen. Vid behov samlar vi företag, utbildningsanordnare och forskare för att åtgärda de brister som finns.

Kompetensplattform för Västmanland

För att Västmanland ska kunna utvecklas och växa måste utbildningsutbudet i länet överensstämma med arbetslivets behov av kompetens. Sedan 2010 arbetar Region Västmanland med en regional kompetensplattform som ett viktigt verktyg i länets tillväxtarbete.  Genom samverkan mellan de aktörer i länet som verkar inom kompetensförsörjning och utbildning blir vi som län mer attraktiva för investeringar, nya projekt och andra satsningar.

Kompetensplattformen kan beskrivas som "alla berörda aktörer som verkar inom kompetensförsörjningsområdet i länet". Det innebär att utbildningsleverantörer, lokala och regionala tillväxtaktörer, näringsliv, kommuner, landsting, fackförbund, myndigheter och organisationer med flera kan sägas tillhöra plattformen.

Arbetet med kompetensplattformen ska bidra till:

  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor