Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regionalt utvecklingsprogram

Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Det innebär bland annat att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram, RUP.

Programmet ligger till grund för länets strukturfondsprogram, innovations- och näringslivsstrategi, länstransportplan och andra relevanta regionala program och insatser.

Underlaget för RUP har tagits fram i bred samverkan mellan Region Västmanland, Länsstyrelsen, kommunerna, näringslivsorganisationer och statliga myndigheter.

Läs mer om vårt uppdrag och det Regionala utvecklingsprogrammet

Projekt: Jämställd regional tillväxt

Under 2016-2018 pågår projektet "Jämställd regional tillväxt" som finansieras av Tillväxtverket. Målet är att kvinnor och män i Västmanland ska ha samma förutsättningar att få tillgång till resurserna i det regionala tillväxtarbetet.

Från statistik till förändring

Vårt arbete utgår från den statistik vi har kring ojämställdhet i näringslivet i länet. Det gäller arbetsmarknaden i stort och företagandet i synnerhet. Kvinnor arbetspendlar dessutom betydligt mindre än män i länet, vilket ses som ett tecken på att kvinnor har sämre möjligheter att söka arbete. 

Bara statistik räcker alltså inte. Genom att göra fördjupade analyser av statistiken i länet kan vi formulera konkreta utmaningar och målbilder kring jämställdhet inom vårt arbete för näringslivsutveckling. Då kan vi få bättre tillväxt och företagande.

Målbilder för jämställdhet en vägledning i tillväxtarbetet

Målbilderna som vi formulerar ska vara en vägledning när vi tar fram nya strategier och handlingsplaner för regional tillväxt. De strategier och handlingsplaner det handlar om är följande:

 1. Infrastruktur:
  • Länstransportplan 2018-2029
  • Handlingsplan för Gång- och cykelstrategi 2018-2020
  • Handlingsplan för Digital regional agenda Västmanland 2018-2020
 2. Näringslivsutveckling:
  • Revidering av handlingsprogram Affärsplan Västmanland 2018-2020
  • Planering och genomförande av regionalfondsprojekt i Östra Mellansverige i samverkan med Region Örebro, Region Uppsala, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland och Tillväxtverkets enhet i Örebro
 3. Regional utveckling:
  • Ny Regional utvecklingsstrategi för Västmanland

Kontakt

Eva-Karin Wedin, projektledare
021-174528
eva-karin.wedin@regionvastmanland.se


Kontaktuppgifter

Bild på Christer Alzén;

Christer Alzén

Tf verksamhetschef
Tel:
021-481 82 73
Epost:
Bild på Simon Bölling;

Simon Bölling

Kvalificerad analytiker
Tel:
021-481 82 79
Epost:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor