Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Näringslivsutveckling

Vi stimulerar länets näringsliv för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen.

Västmanland är en av Sveriges starkaste exportörer med ett starkt näringsliv och organisationer som arbetar med forskning, innovation och utveckling av framtidens företag. Västmanlands styrkeområden: Automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa är en bas som ger oss förutsättningar att lösa våra egna och globala utmaningar. Ska vi fortsätta utvecklas behöver vi kraftsamla och ta nya grepp.

Region Västmanland har ambitionen att Västmanland 2020 ska ha en stark och attraktiv identitet som en innovativ och entreprenöriell region med världsledande kunskaps- och kompetensmiljöer. Det krävs för att nå vår vision; I Västmanland löser vi globala utmaningar. Målet är en ekonomiskt hållbar näringslivsutveckling och en ökad sysselsättning i länet.

Affärsplan Västmanland är vår strategi

Affärsplan Västmanland är Västmanlands strategi för tillväxt, innovationskraft och utveckling av näringslivet 2014 till 2020. Regionen samverkar med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.

De övergripande målen är att:

  • skapa tillväxt
  • höja innovationskraften
  • effektivisera samhällets stöd till näringslivsutveckling.

Läs mer om Affärsplan Västmanland

Starkare företag och samlat stöd

För att utveckla starkare företag och ett samlat stöd för deras utveckling så driver regionen flera arbeten i dialog med länets företag, näringslivsfrämjande aktörer, kommuner, nationella aktörer och andra regioner. Målet är att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer och företag att växa och bli starkare i Västmanland.

Finansiering av utvecklingsprojekt, entreprenörer och företag

Finansiering av utvecklingsprojekt och stöd direkt till företag i Västmanland är viktiga delar i regionens arbete för ett starkare näringsliv. EUs strukturfonder och satsningar i samverkan med nationella myndigheter utvecklar också arbetet i näringslivet och offentliga verksamheter.

Genom sådana satsningar bidrar vi till områden som behöver utvecklas i länet t ex ökad export, stärkt forskning och utveckling i små och medelstora företag, fler investeringar i länet, utveckling av länets landsbygd och stärkt kompetens för att möta hård internationell konkurrens och krav från ökad digitalisering.

Läs mer om företagsstöd och projektmedel

Internationellt utbyte och samverkan utvecklar regionen

Västmanland har en lång industritradition och innovationskraft som följt länets utveckling från det ursprungliga bergsbruket till de högteknologiska företag som är verksamma här idag. Västmanland har naturligt starka band till Stockholm och omvärlden. Internationella influenser, kapital och kompetensuppbyggnad i befolkningen har bidragit till vårt läns utveckling och lett till den näringslivsstruktur och arbetsmarknad kring världsledande företag som vi ser idag. Den utvecklingen fortsätter än idag med ett inflöde av invånare och arbetskraft till länet.

Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen medför dels att vi påverkas av besluten som fattas i EU, och dels att vi i samverkan med andra kan verka för att EU- besluten blir så gynnsamma som möjligt för länet. Region Västmanland arbetar för vår utveckling inom EU och internationellt, för att skapa bra förutsättningar för företag och invånare att växa och utvecklas. 


Kontaktuppgifter

Bild på Christer Alzén;

Christer Alzén

Tf verksamhetschef
Tel:
021-481 82 73
Epost:
Bild på Anders Åkerström;

Anders Åkerström

Planeringschef
Tel:
021 - 17 46 73
Epost:
Bild på Mikael Hjorth;

Mikael Hjorth

Utvecklingsledare
Tel:
021-481 82 75
Epost:
Bild på Catrin Berglöw;
Bild på Anders Birberg;

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor